Fler besökare än någonsin i år trots risken för ras

Trots att en stenformation förra året kollapsade kommer fler besökare än någonsin till parken. Vi har sett att de allra flesta besöksplatserna förblir mycket populära. Ingen besökare har blivit skadad hittills av fallande klippor.

Då sten bågarna, eller valven som de även kallas, då och då tappar stora stenblock och ibland även rasar samman helt, har vi tyvärr behövt begränsa vissa delar av parken. Vi vågar inte längre riskera att besökare går för nära vissa av de bågformationer som uppvisat tecken på sprickor. "Man kan höra och se delar falla nästan varje vecka, detta är en helt normal del av den geologiska processen, men vi måste givetvis skydda alla besökare och våra Park Rangers", säger John Carter.

Under 2005-2007 förlorade parken tre bågformationer, vi vet inte exakt varför det var så många som föll under just denna tiden, men vi vet att marken alltid rör sig. Trots att vi inte har jordbävningar i området så sker ändå naturliga förflyttningar av kippor och stenar. Men vi känner att vi har god vana i att avgöra vilka stenformationer som ligger i riskzon för kommande ras, och dessa är idag ordentligt avgränsade. Visst är det lite tråkigt ibland att vi inte kan låta alla besökare kommer fram hela vägen till samtliga bågar, men säkerheten måste alltid prioriteras. De flesta bågar kan man fortfarande komma fram till.

Login